Typy svatebního obřadu

04.02.2022

Civilní nebo církevní sňatek? Toť otázka!  Spolu s výběrem místa na veselku přichází ruku v ruce i rozhodnutí, zda si své ANO řeknete před zástupci úřadu či nějakou církví. Pokusíme se vám zde představit, jaké možnosti máte na výběr, protože to není tak jednoznačné, jak se může zdát.Civilní obřad

Tento typ obřadu je v České republice běžnější, tudíž ho uvádíme jako první. Civilní obřad neboli úřední zajišťuje obecní úřad v místě, kde se obřad odehrává. Nezáleží tedy, odkud novomanželé pocházejí ani kde mají trvalé bydliště, ale na tom, do kterého katastrálního území vámi vybrané místo spadá. Ale pozor! Může se stát, že si vyberete nějaký areál a rozhodnete se pro obřad v jeho zahradě nebo na přilehlé louce. Ta ale může spadat již do jiné obce, která může být dokonce v jiném katastrálním území. Pokud se pak, třeba kvůli nepříznivému počasí, na poslední chvíli změní místo obřadu například na vnitřní prostory, může nastat administrativní problém. O tom by vás ale měli na úřadě předem informovat.

Kdo oddává?

V případě tohoto typu obřadu vás bude oddávat starosta, místostarosta nebo pověřený zastupitel obce. Přítomna však musí být i osoba z matričního úřadu - lidově matrikářka. Celý obřad trvá většinou kolem 15 minut a obsahuje formální část (která nesmí být vynechána - představení novomanželů, potvrzení, že do manželství vstupují dobrovolně, znají navzájem svůj zdravotní stav, zvážili finanční zabezpečení rodiny v manželství atd.) a neformální, kdy má úředník promluvu k novomanželům samotným. Tento proslov velmi záleží na daném oddávajícím a ovlivňuje veškerý prožitek z celého obřadu. Je spousta oddávajících, kteří si dají s řečí pro novomanžele práci a je velmi pěkná, mnohdy i dojemná a na obřad se později hezky vzpomíná. Bohužel jsou ale i tací, kteří tento akt berou jako povinnost a tomu odpovídá i jejich projev (otrávený, uspávající, trapný,...). Proto rozhodně doporučujeme předem zjistit, kdo ve vámi vybraném místě oddává a jak jeho proslov vypadá.

Kde, kdy a za kolik?

Zde opět záleží na ochotě úřadu a matriky. Vždy je možné nechat se oddat na příslušné radnici nebo v obřadní místnosti k tomu určené. Ale! Některé úřady mají pro oddávání vyhrazené pouze vybrané datumy a časy (například každou sudou sobotu) a čas si určí sami. Někde se dá domluvit i na výjimce (ovšem pravděpodobně si budete muset připlatit).

Další místa si můžete vybrat dle svého uvážení, nejčastěji však novomanželé volí zámek, hrad, areál penzionu či hotelu, park, louku nebo les. Vzít se ale můžete i na méně tradičních místech. Otázkou ale je, zda bude pan starosta ochotný lézt třeba na skálu nebo pronášet svou řeč v horkovzdušném balonu 😊.

Cena obřadu záleží na více okolnostech a také se může lišit v závislosti na vybrané lokalitě. Zpravidla ale platí, že pokud se budete chtít vzít v místě trvalého bydliště alespoň jednoho ze snoubenců, budete to mít zdarma. 1000 Kč zaplatíte, pokud budete chtít oddat na jiném místě (viz předchozí odstavec) nebo v jiný než úřadem vypsaný čas. Pokud se bude lišit i místo i čas, poplatek byste měli platit jen 1x. Výdaje vám navýší i jiná státní příslušnost jednoho či obou snoubenců.

Podmínky a dokumenty

Abyste mohli být na území České republiky oddáni, je potřeba splnit několik podmínek. Tou první je plnoletost (dosažení 18ti let). Zde může být výjimka již od 16ti let, nejčastěji v případě těhotenství - je ale třeba předem obstarat zplnoletnění. Další důležitou záležitostí je svobodný stav obou novomanželů a v neposlední řadě nesmíte být v blízkém příbuzenském vztahu. Pozor, nepočítá se jen pokrevní příbuzenství, vzít se nesmíte ani v případě osvojení nebo pěstounství v dané rodině.

Při podání žádosti, kterou je dobré vyřídit již několik měsíců před plánovaným sňatkem, budete potřebovat občanské průkazy, rodné listy (pokud již máte potomky, nezapomeňte vzít i jejich RL) a vyplněný dotazník k uzavření manželství (můžete stáhnout zde). Pokud se nejedná o váš první sňatek, je potřeba doložit i rozsudek o rozvodu, případně úmrtní list bývalého manžela/manželky. K uzavření manželství je potřeba přítomnost dvou svědků.


Církevní obřad

Možná se vám líbí představa svatby v kostele, ale nejste pokřtěni nebo nepatříte k žádné církvi, a tak si myslíte, že máte smůlu. Ve skutečnosti tomu tak ale není a je několik možností, jak to provést. Pravdou však je, že v případě církevního obřadu platí různá pravidla v závislosti na dané církvi.

Pokud se rozhodnete pro tento typ obřadu, i tak vás nemine návštěva matriky. Tam vyplníte dotazník, stejně jako v případě přípravy na civilní obřad, a předložíte stejné dokumenty. Matrika vám následně vystaví potvrzení o tom, že jste splnili zákonné podmínky pro uzavření manželství. Pozor! Toto osvědčení nesmí být starší než 3 měsíce.

Kde, kdy a za kolik?

Na termínu a času obřadu je potřeba domluvit se s daným knězem. Většinou nemají vyhrazené datumy, jako tomu je u civilního obřadu. Cena je pak velmi individuální. Za samotný obřad se neplatí, ale novomanželé většinou poskytují tzv. dar farnosti (buď vyčíslený nebo dobrovolný). Ten pokryje náklady na provoz - kostelníka, varhaníka, případně květinovou výzdobu nebo vytopení kostela. Pokud se vám možnost církevního sňatku zamlouvá více, je potřeba začít ho zařizovat přibližně půl roku předem - v některých církvích je požadována předsvatební příprava.

Svatba u jednotlivých církevních organizací

Římskokatolická církev

Tato církev je v ČR nejpočetnější. K uzavření sňatku vyžaduje křest alespoň jednoho ze snoubenců a slib o přijetí dětí. Musí přitom jít o první sňatek (ale jsou i výjimky). Pokud je druhý z páru vyznavačem jiné církve, musí se katolík zaručit, že se bude snažit děti vychovávat v katolické víře. Před sňatkem snoubenci dochází na přípravy, kde vedou rozhovory zaměřené na vztahy v rodině, křesťanský pohled na lidskou lásku a plodnost. Při obřadu novomanželé skládají manželský slib.

Evangelická církev

Tato církev připouští i sňatky osob z jiných církví či bez vyznání. Oddat se zde mohou nechat i rozvedení. I zde probíhají přípravy s konverzacemi zaměřenými na život po svatbě, ale i představách o samotném sňatku. Obřad se může konat i na jiném místě, než je kostel.

Husitská církev

Alespoň jeden ze snoubenců musí patřit k této církvi. Rozvedení se mohou nechat oddat pouze po přijetí svátosti pokání. I v této církvi jsou nutné přípravy s knězem. Snoubenci mohou také využít kurzy pro ně určené. Svatba se může konat mimo kostel.

Alternativa pro nevěřící

Pokud však nepatříte mezi vyznavače žádné z těchto církví, existuje pro vás i tak možnost "církevního" obřadu. K tomuto kroku se uchylují lidé z několika důvodů. Buď má každý ze snoubenců jiné vyznání nebo je jejich vybraný svatební termín na matrice již obsazený. Velkým důvodem pro výběr některé z těchto církví je i ten, že se jim příčí neosobní úřední obřad. Vybrat si tak můžete z několika menších a méně známých církví, jejichž zástupci vás rádi oddají, i když nejste jejich členy. Patří mezi ně například Apoštolská církev nebo společenství Unitaria.

Tyto obřady bývají delší (30 - 45 minut) a jsou uzpůsobené na míru novomanželům. Několik měsíců před svatbou se s vašim oddávajícím sejdete a on vás detailně vyzpovídá. Dle získaných informací si sestaví osobní, mnohdy velmi zábavnou řeč, která potěší i pobaví všechny přítomné svatebčany i samotné novomanžele. Každý obřad je tak jedinečný. Bonusem může být i možnost přednesení vlastního svatebního slibu nebo vyznání lásky. A nemusíte se bát, pokud nejste věřící, není to překážkou. Navíc, pokud nechcete, nikdo nepozná, že vás oddává zástupce církve. Tito kněží jezdí na svatby standardně oblečení a zmínky o Bohu mohou zcela vynechat.

Za nás tuto alternativu velmi doporučujeme! Sami jsme na naši svatbu tuto variantu obřadu zvolili a rozhodně toho nelitujeme. Pan Tomáš Řehák (Apoštolská církev) nám vytvořil jedinečný obřad, který si pochvalovali všichni přítomní a i my na něj doteď rádi vzpomínáme.

Co se týče ceny, je většinou lehce vyšší než v případě úřadu nebo kostela, a to i z důvodu, že kněz za vámi přijede mnohdy přes půl nebo celou republiku. Orientačně se náklady pohybují kolem 5 tisíc, které za to ale rozhodně stojí. Pokud se vám tento druh obřadu líbí, rozhodně příliš dlouho neváhejte. Takto vás oddá pouze pár lidí a ti mají kalendář obsazený dlouhé měsíce dopředu.

Prvky církevního a civilního sňatku lze nakombinovat. Například můžete být oddáni při civilním obřadu v kostele či kapli. Zde ale platí podmínka, že nesmí být vysvěcený. I u civilního sňatku se můžete dohodnout na vlastních slibech a nebo můžete uspořádat sňatky dva - první pouze se svědky na úřadě či v kostele a druhý již neoficiální při svatební party - a tam vás může oddat třeba kamarád. Tato varianta lze zorganizovat třeba v případě, že vámi zvolený termín nemají na matrice volno nebo uznáváte volnější svatební veselí.

Ať už se rozhodnete pro kterýkoliv typ obřadu, nezapomeňte včas vyřešit potřebné dokumenty a v den sňatku pověřte někoho, kdo bude mít na starost vaše občanské průkazy - bez nich si totiž své ANO říci nebudete moct.